Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

          Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання публічної інформації Теофіпольською районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит. 
         Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
          Забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Теофіпольській районній раді та її виконавчому апараті здійснюється відповідно до:

Розпорядження голови районної ради від   15.08.2011 57-р «Про першочергові заходи  щодо забезпечення доступу до публічної інформації Теофіпольській районній раді»

Додаток 1 «Запит на інформацію»     

Додаток 2 «Запит на інформацію»

Розпорядження голови районної ради від   15.08.2011 59-р «Про затвердження  Переліку відомостей, що становлять службову інформацію»

Додаток « Перелік відомостей, що становлять службову інформацію»

Розпорядження голови районної ради від 15.08.2011 60-р « Про затвердження  інструкції з питань обліку, зберігання  і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію»

Додаток "Інструкція з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію"

Додаток 1 "Журнал обліку документів та видань з грифом "Для службового користування"

Додаток 2 "Журнал обліку магнітних носіїв інформації з грифом "Для службового користування"

Розпорядження голови районної ради від   15.08.2011 61-р «Про затвердження порядку складання, подання запиту на інформацію до районної ради» 

Додаток "Порядок складання, подання запиту на інформацію до районної ради"

Розпорядження голови районної ради від   01.11.2019 30-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної ради  від 11 серпня 2011 року   № 57-р»

Додаток 3 « Перелік видів публічної інформації, що знаходиться у володінні районної ради та системи її обліку»

Інформація про систему обліку (реєстр), види інформації, яка зберігається в районній раді. 

Перелік нормативно-правових актів   

                                                                 
Конституція України;   

Кримінальний кодекс України ;                                                                       

Кодекс України про адміністративні правопорушення;   

Закон України від 02.10.1992  № 2657-ХІІ «Про інформацію»;

 Закон України  від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України від 01.06.2010  № 2297- VI «Про захист персональних даних»; 

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;   

Закон України  від 27.03.2014  № 1170-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України  від 14.10.2014  № 1700-VI «Про запобігання корупції»;                       

Указ Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Порядок доступу до засідань Теофіпольської районної ради

            Порядок доступу до засідань Теофіпольської районної ради врегульовано Регламентом  Теофіпольської районної ради. Зокрема, статтею 6  Регламенту районної ради передбачено, що на пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови або заступника голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця. 
        Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань. Цим особам може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради  лише за рішенням Ради.
          Відповідно до п.5 ст.47 Регламенту особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

            Окрім того, відповідно до п.2 статті  1 Регламенту районної ради передбачено, що рада та її органи проводять свою роботу відкрито і гласно відповідно до вимог Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», інших законодавчих актів», тому обмежень громадян, які звернулися з клопотанням про присутність на засіданні ради, не передбачено.